Дубенський медичний коледж можуть перейменувати на честь відомого травознавця Івана Носаля

Дубенський медичний коледж можуть перейменувати на честь відомого травознавця Івана Носаля

Сьогодні відбулося засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства. Депутати – члени постійної комісії розглянули десять питань порядку денного, декілька з яких відправивши на довивчення.Депутати погодили винести на розгляд наступної сесії облради низку звернень щодо виділення коштів…

На Рівненщині медичний коледж навчає волонтерів

На Рівненщині медичний коледж навчає волонтерів

Уподовж лю­то­го-бе­ре­зня вищий комунальний навчальний заклад «Дубенський медичний коледж» Рівненської обласної ради про­вів нав­чання во­лон­те­рів з на­да­ння па­ліа­тив­ної до­по­мо­ги важ­ко­хво­рим. До за­нять зап­ро­шу­ва­лись усі ба­жа­ючі. Гру­па бу­ла сфор­мо­ва­на із чис­ла жи­те­лів міста Дуб­но та ра­йону, сту­дентської мо­ло­ді. За­ня­ття про­во­ди­лись у…

НОВИНИ